Nástroje

What are the people wearing?

[…]

Present continuous

Procvičení přítomného času průběhového formou hry „Lodě“

[…]

Introduction – slovíčka křížovka

Procvičení slovíček z lekce „Introduction“.

[…]

introduction – Sweet Sue – words dys

Spojování slovíček z lekce „Introduction B“

[…]

Spojování otázek a odpovědí z části „Introduction – Sweet Sue and Smart Alec“.

[…]

Introduction – slovíčka

Spojování slovíček z lekce „Introduction“ – pro dys…

[…]