Nástroje

question tags test

Test na „question tags“

[…]

question tags

Hra „Lodě“ na procvičení „Question tags“

[…]

nouns, adjectives

Domino na procvičení slovíček

Fame – procvičování

Procvičení slovíček – křížovka, překlad

[…]

Present perfectXpast simple

Pracovní list

[…]

Past simpleXpresent perfect

pracovní líst

[…]

Present perfect

pracovní list

[…]

Present perfect

pracovní list – vysvětlení

[…]

Pres.perfect – basnička

básnička na zapamatování předpřítomného času

[…]