Nástroje

Minulý čas

[…]

Minulý čas – Procvičování 1

[…]

Minulý čas – nepravidelná slovesa

[…]

Minulý čas – otázky a krátké odpovědi

[…]

Minulý čas pravidelných sloves

[…]

Who lives where?

[…]

Přítomný čas prostý – 3. osoba

What are the people wearing?

[…]

What are they doing?

[…]

Was, were – otázky a odpovědi

[…]