Nástroje

04 – Describing People

Pokračovat ve čtení   „04 – Describing People

04 – Describing children

Pokračovat ve čtení   „04 – Describing children

03a – Famous people

Pokračovat ve čtení   „03a – Famous people

13 – Travelling

Cíl: Procvičení dialogů, porozumění časů a rozšíření slovní zásoby

Metodika:

 • zodpovězením otázek žáci plynule hovoří, čím rádi jezdí, co je pohodlnější a levnější…
 • přečtení dialogu a procvičování ve dvojicích. Učitel rozdá do dvojice lístečky a žáci tvoří dialog. Jeden je zákazník, druhý úředník prodávající lístky. Žáci doplňují informace o místě odjezdu, o časech odjezdu a číslu nástupiště…
 • překlad

Pokračovat ve čtení   „13 – Travelling

12 – Directions

Metodika:

 • seznámení se slovíčky
 • nakreslit jednoduchou mapu na tabuli a procvičit dávání instrukcí
 • přečíst dialog, žáci doplňují vynechaná slova:

A: Excuse me, is there a post office near here?

B: Yes, the nearest post office is at the corner of Oxford Street. Go straight this street and turn left. Go over the traffic lights and take the second turning on your left. It´s the corner of a post office. You can´t miss it.

Cv. 3: práce s mapou. Řešení a. at Buckingham Pallace, b. In Paccadilly

Pokračovat ve čtení   „12 – Directions

11 – Shops

Cíl:

seznámení s názvy obchodů a předložkami NEXT TO, OPPOSITE, ON THE LEFT, ON THE RIGHT

Metodika:

 • seznámení se slovíčky
 • Where can you buy these things? Procvičení názvů obchodů
 • What is where? Podle mapy žáci zodpoví otázky. Řešení: a. post office, b. The Odeon Theatre, c. Max Records, d. next to Max Records.
 • Where is…? Ve dvojicích jeden se ptá, druhý odpovídá podle obrázku.

Pokračovat ve čtení   „11 – Shops

08 – Weather

Metodika:

 • Seznámení se slovíčky,
 • 1d, 2f, 3.h, 4b, 5h, 6c, 7r, 8j, 9e. 10g, 11m, 12n, 13l, 14o, 15i, 16p, 17k
 • What is the weather like in our country? Zapisujeme odpovědi na tabuli. Otázky
  • Summer: What is the weather in summer? What days are in summer?When can you see rainbows? When it is sunrise and sunset?…
  • Autumn: What is the weather in autumn? What days are in autumn?
  • Winter: What is the weather in winter? What days are in winter?
  • Spring: What is the weather in spring? …
 • Talk about the weather by your own. Napiš o počasí v naší republice
 • Do dvojic nakopírované předpovědi počasí. Doplň informace od svého souseda.

Pokračovat ve čtení   „08 – Weather

The theathre play The Jealous Lover is in the Grand Theatre.

Pokračovat ve čtení   „The theathre play The Jealous Lover is in the Grand Theatre.

In the clothes shop – test

Pokračovat ve čtení   „In the clothes shop – test

Opakování D.

Pokračovat ve čtení   „Opakování D.